Spoločnosť Lipsa s.r.o. prevádzkuje Potraviny v obciach: Galovany a Gôtovany. Široký vyber rozličného tovaru.

Lipsa s.r.o., IČO: 52243681, IČ DPH: SK2120959995
Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 36156/S

Bankové spojenie:

VÚB BANKA a.s., SK09 0200 0000 0041 2803 3053

Sídlo:

Janošikovo nábrežie 3581/5, 03101 Liptovsky Mikuláš

Prevádzky:

Lipsa Potraviny - Galovany 22, 03211
Lipsa Potraviny - Gôtovany 45, 03214

Kontakt:

Zuzana Švecová, Konateľ, 0907 709 168, svecova@lipsa.sk
Jozef Szebellai, MBA, Konateľ, 0945 999 999, jsz@lipsa.sk

PEDRO želé cukrovinky:

Spoločnosť Lipsa je distribútor značky PEDRO želé cukrovinky pre maloobchod.
Vedieť viac >>